Autogaasiseadme tootjal “Prins” 1000+ mudelipõhist lahendust:

Uus rekord! Prins otsepritse mootorite loendis on nüüd üle 1000 mootori gaasilahenduse! Jagame ka Teiega seda mahukat otsepritse mootorite (Direct injection) nimekirja:

Mõned näited viimati välja töötatud uutest autogaasisüsteemidest uusimatele mootoritele:
Porsche Macan 2.0 (CYPA; DKNA)
Uued VAG 1.5 TSI mudelid (DPCA)
Uued VAG 2.0 TSI mudelid (DKNA)
BMW 1.5 (B38B15A)
PSA 1.2 THP ja 1.6 THP mudelid
Volvo 2.0T (B4204T) …jne.
Nendele- ja paljudele teistele mudelite mootoritele pakume 5. või 6. põlvkonna autogaasisüsteeme.
Vaadake kindlasti tervet nimekirja siit: http://www.prinsautogas.com/articles/en-corporate-2008/Update%20DI%20lijst%20mrt2020.html

Tehase LPG-autogaasi sõidukid

LPG-autogaasi sõidukite kataloog 2018:

Kaheksa (kümnest) maailma suurimast autotootjast toodab LPG-autogaasil töötavaid sõidukeid. Need sõiduki mudelid on originaalis saanud tootja poolt gaasiseadme, st. LPG-süsteem paigaldatakse uuele sõidukile tehases koos täieliku tootja garantiidega. Tarbija saab 130 sõiduki mudeli hulgast valida veeldatud naftagaasi (LPG) sõiduki ning nautida vedelgaasi eeliseid!
Autogaasil sõitvaid sõidukeid on Euroopas üle 15 miljoni ning kasutada on üle 46000 vedelgaasi tanklast koosnev taristu.

LPG AUTOGAASI SÕIDUKITE TOOTJAD KATALOOG

*Lähteandmed WLPGA (World LPG association)

LPG sõidukite juurdekasv viib säästvama autoveoni

Hispaanias, Vallodolidi linnas kasutab enamik linnaliinibusse kütusena autogaasi (103 / 150st sõidukist). Autorendifirma Goldcar kavatseb uute LPG-autode lisamisega oma autoparki panustada keskkonna säästmisele ja säästvale liikuvusele ning vähendada õhu- ja mürasaastet Portugalis, Hispaanias ja Itaalias.
Sama algatuse edukus Itaalias väärib mainimist, vaadates gaasiautode arvu suurenemist sellistes linnades nagu Rooma, Veneetsia, Torino, Bologna, Treviso, Palermo, Catania jne.
Türgil on oma 4,3 miljoni gaasiautoga kõige suurem vedelgaasipõhine autopark maailmas ning Türgi turg kasvab pidevalt, 9 % aastas. Jaapanis kasutavad taksod kütusena vedelgaasi.

Alates 2018. aastast peavad Londonis kõik uued taksod olema saastevabad vastavalt linnavalitsuse õhusaaste vähendamise kavale.

Prantsusmaa valitsus on kehtestanud uue sõidukite klassifikatsiooni, mis põhineb õhusaastemääradel, ning autogaasi kasutavad sõidukid on tunnistatud kõige vähem saastavateks.
Vedelgaas on kogu Euroopas kindlustamas oma rolli üleminekus säästvamale energiatarbimisele ning maanteetranspordile. Itaalia, mille autogaasiturg on EL-is suuruselt teine pärast Poolat ning on maailmas 6. kohal, on käivitanud uue ergutuskava toetussummadega kuni 1000 eurot, mille raames on enam kui 670 Itaalia kommuunil igaühel eraldi õigus 1,8 miljonile eurole. Näiteks pakutakse 500-eurost toetust LPG-seadme paigaldamiseks bensiinimootoriga erasõidukile. Kuid uue kava olulisim punkt on toetuse suurendamine 750 eurole, kui LPG-seade paigaldatakse teatud heitestandardiga (Euro 2, 3, 4 või 5) tarbesõidukile.

“Türgil on oma 4,3 miljoni gaasiautoga
kõige suurem vedelgaasipõhine
autopark maailmas”

Teadlikkust autogaasist kui kõrge efektiivsusega mootorikütusest kampaaniatega püsivalt suurendada on küll oluline, kuid on avastatud, et olulisimaid ajendeid üleminekuks gaasisõidukitele on riiklikud või piirkondlikud rahalised toetused ja stiimulid, näiteks soodsad kütusemaksud, liikluseeskirjad, mis piiravad autogaasi mittekasutavate sõidukite ligipääsu südalinnadesse, ning toetused uuteks LPG-sõidukiteks või olemasolevate sõidukite ümberseadistamiseks vedelgaasile.

On leitud, et stiimulite pakkumine diislipõhiste autoparkidega ettevõtetele vähendab õhusaastet. Üha rohkem Euroopa ettevõtteid on avastamas, et peagi pole enam ühtegi head põhjust diiselsõidukite eelistamiseks. Diislikütusel puuduvad hinnaeeliseid võrreldes bensiiniga. Diislikütus põhjustab tahkete osakeste kujul sama palju, kui mitte rohkem õhusaastet ning tarbesõidukiks mõeldud diiselauto või -veoki ostmine ning ülalpidamine võib olla palju kallim kui bensiiniauto puhul, sõltumata sellest, kas diislikütusepõhine sõiduk on uus või kasutatud.
Otsustades mõistlikuma valiku kasuks, ostab aina enam ettevõtteid odavamaid bensiiniautosid, vähendades nii kulusid.
Majanduslikult tulusam on osta bensiiniauto ning seejärel paigaldada sellele vedelgaasile. Nii säästame ostuhinnalt, väldime samal ajal täiendavaid kulusi maksudele, mis hakkavad varem või hiljem kehtima, kuna Euroopa Liit jätkab võitlust heitgaaside ja müra vähendamise eest.

Originaal artikkel: timesofmalta.com,  Tõlge: Skrivanek Baltic Tallinn, 17.04.2017a.

Aktsiisitõusu järel on odavaim autokütus gaas

Avalikkust on põhjendamatult hirmutatud gaasihinna hüppelise tõusuga, mistõttu peame Eesti suurima autogaasiseadmete paigaldajana vajalikuks selgitada, kas üldse ja kui suurel määral avaldab aktsiisitõus mõju gaasil sõitvate autode omanikele alates 1. juulist 2017.

Kiire vastus on, et mõju saab olema väga väike ning hinnatõus võrreldes paljude teiste kütuseliikidega minimaalne. Mõnevõrra suurem mõju saab olema gaasiga kodu kütjate jaoks, kuid hea meel on, et loodussäästlikke mootorkütuseliike on valitsus aktsiisimäärade kehtestamisel otsustanud soodustada.

Põhiline, mis muutub on aktsiisi määramise loogika gaasilistele kütustele, sealhulgas on võetud kasutusele uued terminid nagu mootorivedelgaas ja mootorimaagaas. Need on siis kütused, mida teame lühenditena LPG (vedelgaas), CNG (maagaas) ja LNG (veeldatud maagaas).

Gaasiliste mootorikütuste aktsiisid seoti diislikütuse aktsiisi määraga, täpsemalt hakkab LPG aktsiisimäär olema 30% diislikütuse aktsiisimäärast ning CNG ja LNG aktsiisimäär 10% diislikütuse aktsiisimäärast. Kui 1. veebruarist hakkab diislikütuse aktsiisimäär olema 493 € / 1000 L kohta, siis gaasile rakendub aktsiis alates 1. juulist ning rahaliselt hakkavad need olema järgmised:

AKTSIIS 2016a. 2017a. 2018a.
DIISEL / 1000 L 448 € 493 € *al. 01.02.2017a 493 €
LPG / 1000 KG 125,26 € 193 € *al. 01.07.2017a 193 € *30 % DK aktsiisist
CNG, LNG / 1000 KG 0 € 66 € *al. 01.07.2017a 66 € *10 % DK aktsiisist


Arvestades tänaseid kütusehindasid, muutuvad gaasilise mootorkütuse hinnad järgmiselt*:

NÄIDE JAEHINNAS Hetke hind tanklas alates 01.07.2017a.
LPG liiter 0,559 € 0,599 €
CNG kg 0,729 € 0,795 €

 

Kui LPG vana aktsiisimäär oli 125,26 € / 1000 KG kohta, siis uus määr on 193 € / 1000 KG ehk et liitriks teisendatuna on hetkel kehtiv LPG aktsiisimäär 7 senti liitri kohta ning 1. juulist alates 10 senti. Seega tõuseb mootorvedelgaasi hind 3-4 senti liitri kohta. Lisaks hinna tagasihoidlikule muutusele on positiivne seegi, et valitsus ei plaani paari lähema aasta jooksul aktsiise tõsta.


*Arvutamisel oleme arvesse võtnud erinevate gaaside erikaalu ning energia sisaldust.

Transpordi- ja veoteenus