LPG sõidukite juurdekasv viib säästvama autoveoni

Hispaanias, Vallodolidi linnas kasutab enamik linnaliinibusse kütusena autogaasi (103 / 150st sõidukist). Autorendifirma Goldcar kavatseb uute LPG-autode lisamisega oma autoparki panustada keskkonna säästmisele ja säästvale liikuvusele ning vähendada õhu- ja mürasaastet Portugalis, Hispaanias ja Itaalias.
Sama algatuse edukus Itaalias väärib mainimist, vaadates gaasiautode arvu suurenemist sellistes linnades nagu Rooma, Veneetsia, Torino, Bologna, Treviso, Palermo, Catania jne.
Türgil on oma 4,3 miljoni gaasiautoga kõige suurem vedelgaasipõhine autopark maailmas ning Türgi turg kasvab pidevalt, 9 % aastas. Jaapanis kasutavad taksod kütusena vedelgaasi.

Alates 2018. aastast peavad Londonis kõik uued taksod olema saastevabad vastavalt linnavalitsuse õhusaaste vähendamise kavale.

Prantsusmaa valitsus on kehtestanud uue sõidukite klassifikatsiooni, mis põhineb õhusaastemääradel, ning autogaasi kasutavad sõidukid on tunnistatud kõige vähem saastavateks.
Vedelgaas on kogu Euroopas kindlustamas oma rolli üleminekus säästvamale energiatarbimisele ning maanteetranspordile. Itaalia, mille autogaasiturg on EL-is suuruselt teine pärast Poolat ning on maailmas 6. kohal, on käivitanud uue ergutuskava toetussummadega kuni 1000 eurot, mille raames on enam kui 670 Itaalia kommuunil igaühel eraldi õigus 1,8 miljonile eurole. Näiteks pakutakse 500-eurost toetust LPG-seadme paigaldamiseks bensiinimootoriga erasõidukile. Kuid uue kava olulisim punkt on toetuse suurendamine 750 eurole, kui LPG-seade paigaldatakse teatud heitestandardiga (Euro 2, 3, 4 või 5) tarbesõidukile.

“Türgil on oma 4,3 miljoni gaasiautoga
kõige suurem vedelgaasipõhine
autopark maailmas”

Teadlikkust autogaasist kui kõrge efektiivsusega mootorikütusest kampaaniatega püsivalt suurendada on küll oluline, kuid on avastatud, et olulisimaid ajendeid üleminekuks gaasisõidukitele on riiklikud või piirkondlikud rahalised toetused ja stiimulid, näiteks soodsad kütusemaksud, liikluseeskirjad, mis piiravad autogaasi mittekasutavate sõidukite ligipääsu südalinnadesse, ning toetused uuteks LPG-sõidukiteks või olemasolevate sõidukite ümberseadistamiseks vedelgaasile.

On leitud, et stiimulite pakkumine diislipõhiste autoparkidega ettevõtetele vähendab õhusaastet. Üha rohkem Euroopa ettevõtteid on avastamas, et peagi pole enam ühtegi head põhjust diiselsõidukite eelistamiseks. Diislikütusel puuduvad hinnaeeliseid võrreldes bensiiniga. Diislikütus põhjustab tahkete osakeste kujul sama palju, kui mitte rohkem õhusaastet ning tarbesõidukiks mõeldud diiselauto või -veoki ostmine ning ülalpidamine võib olla palju kallim kui bensiiniauto puhul, sõltumata sellest, kas diislikütusepõhine sõiduk on uus või kasutatud.
Otsustades mõistlikuma valiku kasuks, ostab aina enam ettevõtteid odavamaid bensiiniautosid, vähendades nii kulusid.
Majanduslikult tulusam on osta bensiiniauto ning seejärel paigaldada sellele vedelgaasile. Nii säästame ostuhinnalt, väldime samal ajal täiendavaid kulusi maksudele, mis hakkavad varem või hiljem kehtima, kuna Euroopa Liit jätkab võitlust heitgaaside ja müra vähendamise eest.

Originaal artikkel: timesofmalta.com,  Tõlge: Skrivanek Baltic Tallinn, 17.04.2017a.