Autogaasi seadmed

Autogaasi Seadmete Paigaldus ja Auto Remonditeenused | GazNet

Oleme gaasiseadmeid paigaldanud aastast 2005. Keskmiselt teostame 500 gaasiseadme paigaldust aastas. Nende hulgas on nii sõidu- kui veoautod, bensiini- kui diiselmootoriga ning lahendusi nii vedel- kui surugaasile.
Keskmine gaasiseadme paigaldamiseks kuluv aeg on 2-3 päeva.

Kaasaegne autogaasiseade paigaldatakse vastavalt gaasiseadme tootja juhistele ning paljudel juhtudel pakub gaasiseadme tootja ka juba mudelipõhist tarkvara.

Paigaldamise järgselt teostatakse esimene gaasipaagi täitmine, tankimine on vajalik sõiduki seadistamiseks, lekete kontrolliks maksimaalsel töörõhul ja/või testisõiduks.

Gaasisüsteeme paigaldame:

 • Bensiinimootoriga sõidu- ja veoautodele
 • Diiselmootoriga veoautodele (rasketehnikale)
 • Muu tehnika, kus võib vaja minna gaasilistele kütustele ümberehitust

Autogaasiseadme (LPG/CNG) komponentide- ja lisatarvikute müük (erinevad: remont komplektid, süsteemi filtrid, adapterid, korgid, *keemia jt.)

Autogaasiseade ei ole sõiduki lahutamatu osa ning seda saab ümber tõsta teisele sõidukile (eeldusel, et mootoritel on sama toitesüsteem ning silindrite arv sama või väiksem) 

Ümbertõstmine on mõistlik, kui:

 • Autoga on juhtunud avarii ja selle taastamine ei ole mõttekas
 • Olete otsustanud autol mootorit vahetada

Sertifitseeritud PRINS, Landi Renzo, A.E.B, BRC ja KME tehase toega gaasisüsteemide diagnostika… lisaks omame üle 40 erineva gaasiseadme diagnostika programmi, enamlevinud gaasisüsteemidele:
AC Stag, Alex Optima, Digitronic, Elpigaz, Europegas, EcoMotive, GFI Alternative Fuel Systems, Hana Engineering, Impco, Lovato, LPGTECH, OMVL, Romano, Solaris Diesel, Stako, Scalmax, Tamona, Tartarini, Tomasetto, Versus, Vialle, Zavoli jt.

Omame pikaajalist ja mahukat kogemust paljude erinevate autogaasiseadmete vigade leidmisel- ja probleemide diagnoosimisel.

Samuti omame praktikat alates 2005 aastast sõidukite enda veakoodide lugemisel ja diagnoosimisel ning diagnostika teostamiseks omame pikaajaliste kogemustega töötajaid ja kaasaegseid diagnostika seadmeid.

 • Gaasiseadmete häälestamine
 • Gaasiseademete lekete tuvastamine
 • Erinvate pihustite diagnostika ja kalibreerimine

Gaasiseadme laitmatuks funktsioneerimiseks on vajalik seda korrapäraselt hooldada (soovituslikult kord aastas või 15´000 km läbimisel) Teostame, kõikide autogaasi seadmete hooldust, diagnostikat ja remonti nii meil kui mujal paigaldatud gaasisüsteemidele. Igakordne gaasisüsteemi hooldus sisaldab:

Gaasifiltrite vahetus LPG autol on oluline, kuna need filtrid tagavad puhta gaasi voolamise mootorisse, ennetades kahjulike osakeste ja saasteainete sattumist süsteemi ning tagades selle tõhusa ja ohutu toimimise.

LPG autol reduktori klapi kontrollimine on oluline, et tagada klapi õige toimimine ja gaasi surve reguleerimine, mis mõjutab kütusegaasi voolu mootorisse ning seeläbi tagab mootori efektiivse ja ohutu töö

LPG autodel diagnostika ja kütusesegude kontroll on oluline, et tagada süsteemi terviklik toimimine ning optimeerida LPG tarbimist ja heitmete kvaliteeti, mis omakorda tagab mootori efektiivsuse, vähendab keskkonnamõju ning pikendab süsteemi eluiga.

Gaasi- ja jahutusvedeliku lekete kontroll LPG autol on vajalik, et tagada süsteemi terviklikkus ja ohutus. Gaasilekete tuvastamine on oluline, et vältida potentsiaalseid plahvatusohte ning tagada sõiduki ja reisijate turvalisus. Samuti on oluline kontrollida jahutusvedeliku lekkeid, et vältida mootori ülekuumenemist ja võimalikku kahjustust. Seega aitab regulaarne kontroll lekkeid õigeaegselt avastada ja vältida tõsiseid probleeme süsteemis ja mootoris.

Klapi-kaitse õlituse kontroll ja reguleerimine LPG autol on oluline selleks, et tagada klapimehhanismi korralik toimimine ja pikendada selle eluiga. Õige õlituse taseme tagamine aitab vältida klapi kulumist ja hõõrdumist ning seeläbi säilitada mootori tõhusust ja jõudlust. Lisaks aitab see vähendada võimalikke hõõrdumisest tulenevaid kahjustusi ja pikendab seeläbi klapimehhanismi ning kogu mootori tööiga.

Hooldusraamatu täitmine ja hoolduskleebise lisamine on oluline selleks, et säilitada autoga seotud hoolduse ajalugu ja tagada selle korrapärane hooldamine vastavalt tootja soovitustele ja spetsifikatsioonidele. See aitab säilitada sõiduki väärtust ning tagada selle ohutu ja tõrgeteta toimimine. Lisaks võimaldab korralik hooldusajalugu potentsiaalsetel ostjatel või teenindajatel saada ülevaate sõiduki hooldusajaloost ja seeläbi usaldusväärsemalt hinnata selle seisukorda ja vajalikke hooldustoiminguid tulevikus

Hooldusandmete sisestamine Gazneti teenindustarkvarasse on oluline, sest see võimaldab teenindusjaamadel ja autoremonditöökodadel hallata klientide sõidukite hooldusajalugu ja hooldusplaane. See võimaldab teeninduskohtadel jälgida sõidukite regulaarset hooldust ja vajalike tööde teostamist, mis omakorda aitab säilitada sõidukite terviklikkust ja ohutust ning tagada nende pikaajaline töökindlus. Lisaks võimaldab see teenindusasutustel tõhusamalt korraldada hooldusgraafikuid, teha klientidele korrektseid hooldus soovitusi ning pakkuda paremat teeninduskvaliteeti ja kliendikogemust. Hooldusajalugu on kaitstud ja dubleeritud serveris, kust andmed säilivad ka sel juhul kui klient oma paber versiooni ära kaotab.

Gaasireduktori puhastamine ja remont on oluline osa LPG (vedelgaasigaas) ja CNG (surugaas) süsteemide hooldusest. See võib hõlmata mitmeid samme:

 • Puhastamine: Reduktori puhastamine hõlmab tolmu, mustuse ja muude saasteainete eemaldamist, mis võivad sattuda sisselaske- ja väljalasketorudesse, klappidesse ja muudesse olulistesse osadesse. See võib hõlmata spetsiaalsete puhastusvahendite kasutamist ja mehaanilist puhastamist.
 • Kontrollimine: Kriitiliste komponentide, nagu klappide, tihendite ja surveandurite, kontrollimine on oluline, et veenduda nende korrasolekus ja funktsionaalsuses. Vigaste või kulunud osade asendamine võib olla vajalik.
 • Reguleerimine: Reduktori õige töö tagamiseks võib olla vajalik selle reguleerimine vastavalt tootja juhistele ja spetsifikatsioonidele. See võib hõlmata gaasirõhu reguleerimist vastavalt mootori nõudmistele.
 • Remondikomplekti vahetus: Kui reduktori olulised osad on kahjustunud või kulunud, võib olla vajalik remondikomplekti vahetamine. See võib sisaldada tihendeid, klappide komplekte ja muid asendatavaid osi, mis tagavad reduktori õige toimimise.

Kokkuvõttes on gaasireduktori puhastamine ja remont oluline, et tagada LPG ja CNG süsteemide ohutu ja tõhus toimimine, vähendada lekkeid ning pikendada reduktori ja kogu gaasisüsteemi eluiga. Soovitatav on lasta seda tööd teostada kvalifitseeritud tehnikul või teeninduskeskusel, et tagada töö kvaliteet ja ohutus.

Gaasireduktori vahetamine võib olla vajalik mitmel põhjusel. Üks peamisi põhjuseid on reduktori oluliste osade kulumine või kahjustumine, mis võib põhjustada gaasi voolu reguleerimise ebaõnnestumist või lekkeid. Lisaks võib tekkida olukordi, kus reduktori remontimine võib osutuda aeganõudvaks või kulukaks ning seetõttu on mõistlikum ja kuluefektiivsem vahetada reduktor välja uue vastu.

Mõned gaasireduktorid võivad olla konstrueeritud nii, et nende remontimine pole praktiline või majanduslikult otstarbekas. Näiteks võivad mõned reduktorid olla keerulise ehitusega või kasutada spetsiaalseid komponente, mille remont võib osutuda keeruliseks või kalliks. Sellistel juhtudel võib tootja soovitada reduktori täielikku asendamist uuega.

Seega võib gaasireduktori vahetamine olla vajalik, et tagada süsteemi tõrgeteta ja ohutu toimimine ning minimeerida potentsiaalseid riske seotud gaasivoolu reguleerimise ja lekkeohuga. On oluline järgida tootja soovitusi ja juhiseid ning lasta tööd teostada kvalifitseeritud spetsialistidel, et tagada uue reduktori nõuetekohane paigaldamine ja süsteemi korrektne toimimine.

 • Kulumine: Aja jooksul võivad gaasipihustid kanda ja kuluda ning nende efektiivsus võib väheneda. Kui pihustid on kulunud, võib see mõjutada kütuse pihustamise täpsust ja kogust, mis omakorda võib halvendada mootori jõudlust ja suurendada kütusekulu.
 • Ummistumine: Gaasipihustid võivad ummistuda kütuse või määrdumise tõttu, eriti kui kasutatakse madala kvaliteediga kütust või kui autot on hooldatud ebapiisavalt. Ummistunud pihustid võivad põhjustada ebaühtlast pihustamist ja halba põlemist, mis omakorda mõjutab mootori jõudlust ja kütusekulu.
 • Leke: Kahjustatud või kulunud gaasipihustid võivad lekkida, mis võib põhjustada kütuse või gaasi lekkimist mootoriruumi või väljalaskesüsteemi. See mitte ainult ei suurenda kütusekulu, vaid võib tekitada ka ohtlikke olukordi, eriti kuumade mootoriosade läheduses.
 • Hoolduse soovitus: Mõned autotootjad soovitavad gaasipihustite regulaarset vahetamist kindlate hooldusintervallide järel, isegi kui probleeme pole ilmnenud. See võib olla osa regulaarsest hoolduskavast, et tagada mootori tõrgeteta toimimine ja optimeerida kütusekulu.

Kokkuvõttes võib gaasipihustite vahetamine parandada mootori jõudlust, vähendada kütusekulu, vähendada heitgaaside saastet ning tagada mootori tõrgeteta ja ohutu töö. Soovitatav on lasta seda tööd teostada kvalifitseeritud tehnikul või teeninduskeskusel, et tagada pihustite õige paigaldamine ja süsteemi tõrgeteta toimimine.

 • Vanus ja kulumine: Gaasitrassid võivad aja jooksul kanda ja kuluda. Kui trassid on vananenud või kahjustunud, võivad tekkida lekked või muud probleemid, mis ohustavad sõiduki ohutust ja efektiivsust.
 • Korrosioon: Erinevad keskkonnategurid võivad põhjustada gaasitrasside korrosiooni. Korrodeerunud trassid on nõrgemad ja võivad kergemini puruneda või lekkida, mis võib põhjustada tõsiseid ohutusriske.
 • Lekete vältimine: Gaasitrasside lekked võivad olla ohtlikud, kuna need võivad põhjustada gaasi lekkimist sõiduki kabiini või mootoriruumi. Gaasilekked on tuleohtlikud ning võivad põhjustada plahvatusohtlikke olukordi.
 • Efektiivsuse tagamine: Kui gaasitrassid on kahjustatud või ummistunud, võib see mõjutada gaasi voolamist ja mootori jõudlust. Uute trasside paigaldamine võib parandada gaasisüsteemi efektiivsust ja tagada sõiduki optimaalse jõudluse.

Kokkuvõttes võib gaasitrassi vahetamine autol olla vajalik sõiduki ohutuse tagamiseks, lekete vältimiseks ning gaasisüsteemi tõrgeteta ja efektiivse toimimise tagamiseks. Soovitatav on lasta gaasitrassi vahetamine teostada kvalifitseeritud ja kogenud tehnikul või teeninduskeskusel.

Gaasi- ja jahutusvedeliku voolikute vahetamine autol võib olla vajalik mitmel olulisel põhjusel:

 • Ohutus: Gaasivoolikute või jahutusvedeliku voolikute kahjustus võib põhjustada lekkeid. Gaasilekked võivad olla eriti ohtlikud, kuna need võivad põhjustada tulekahjusid või plahvatusi. Jahutusvedeliku voolikute lekked võivad aga põhjustada mootori ülekuumenemist, mis võib omakorda põhjustada tõsiseid mootorikahjustusi.
 • Efektiivsus: Vanad või kulunud voolikud võivad põhjustada gaasi- või jahutusvedeliku voolamise takistusi või ebaühtlast voolamist. See võib mõjutada mootori jõudlust ja efektiivsust ning suurendada kütusekulu.
 • Kulumine: Aja jooksul võivad voolikud kanda, praguneda või muul viisil kahjustuda. See võib juhtuda eriti kõrgete temperatuuride, mehaanilise stressi või kemikaalide mõjul. Uute voolikute paigaldamine tagab süsteemi terviklikkuse ja usaldusväärse toimimise.
 • Hooldus: Mõned autotootjad soovitavad gaasi- ja jahutusvedeliku voolikute regulaarset hooldust või vahetust kindlate hooldusintervallide järel. See võib olla osa regulaarsest hoolduskavast, et ennetada potentsiaalseid lekkeid või probleeme ning tagada sõiduki ohutu ja tõrgeteta toimimine.

Kokkuvõttes võib gaasi- ja jahutusvedeliku voolikute vahetamine autol olla vajalik sõiduki ohutuse, tõhususe ja usaldusväärsuse tagamiseks. Soovitatav on lasta see töö teostada kvalifitseeritud tehnikul või teeninduskeskusel, et tagada uute voolikute korrektne paigaldamine ja süsteemi nõuetekohane toimimine.

LPG (vedelgaas) ja CNG (surugaas) gaasipaakide kontroll ja vahetus on oluline sõiduki ohutuse ja tõhususe tagamiseks ning võib olla vajalik mitmel põhjusel:

 • Ohutus: Gaasipaagid on oluline osa gaasisüsteemist ning nende korrasolek on hädavajalik ohutuse tagamiseks. Regulaarne kontroll võimaldab avastada võimalikke kahjustusi või lekkeid, mis võivad olla ohtlikud plahvatuste või tulekahjude tekkeks.
 • Kulumine: Aja jooksul võivad gaasipaagid kanda, roostetada või muul viisil kahjustuda. See võib olla tingitud keskkonnatingimustest, mehaanilisest stressist või muudest teguritest. Vananenud või kahjustatud paagid võivad olla vähem vastupidavad ja ohutud ning nende vahetus võib olla vajalik.
 • Hooldusintervallid: Olenevalt autotootja soovitustest või kohalikest seadustest võib olla ette nähtud kindlad intervallid gaasipaakide kontrollimiseks või vahetamiseks. Need intervallid võivad erineda sõltuvalt kasutuskeskkonnast, paagi materjalist ja muudest teguritest.

Üldiselt soovitatakse gaasipaakide regulaarset kontrollimist LPG igal hooldusel ja CNG puhul hiljemalt iga 24-48 kuu järel.  LPG gaasipaak vajab vahetamist umbes 10 aasta tagant, olenevalt konkreetsest olukorrast ja paagi kasutamise tingimustest. Samuti on kohustuslik paake kontrollida pärast olulisi sündmusi, nagu autoõnnetused või muud kokkupõrked, et veenduda nende ohutuses.

Kokkuvõttes on gaasipaakide regulaarne kontroll ja vajadusel vahetus oluline ohutusmeetme, mis tagab gaasisüsteemi tõrgeteta toimimise ning sõiduki ja sõitjate ohutuse. Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav lasta kontroll ja vahetus teostada kvalifitseeritud gaasi- või autotehnikul või sertifitseeritud teeninduskeskuses.

LPG paagi multiklapi kontroll on oluline selleks, et tagada paagi terviklikkus, ohutus ja tõhusus gaasisüsteemis. Multiklapp reguleerib gaasi voolamist paagist süsteemi ning tagab ülemäärast rõhku vältiva ventiilina sõiduki sees. Peamised põhjused, miks LPG paagi multiklappi tuleks kontrollida ja vajadusel välja vahetada, hõlmavad järgmist:

 • Ohutus: Multiklapi kahjustumine või talitlushäired võivad põhjustada lekkeid või ootamatuid rõhutõuse paagis, mis omakorda suurendab plahvatusohu riski. Seega, regulaarne kontroll aitab tagada sõiduki ja sõitjate ohutust.
 • Efektiivsus: Kahjustatud või kinni jäänud multiklapp võib põhjustada gaasivoolu ebastabiilsust või takistusi, mõjutades seeläbi mootori jõudlust ja kütusekulu.
 • Hooldusintervallid: Sõltuvalt tootja soovitustest või kohalikest seadustest võib olla ette nähtud kindel hooldusintervall multiklapile. See võib olla tingitud paagi materjalist, kasutuskeskkonnast või muudest teguritest.

CNG paagi klapi kontrollil on sarnased eesmärgid ja põhjused:

 • Ohutus: CNG paagi klappide korrasolek on hädavajalik, et vältida lekkeid ja tagada paagi rõhu õige reguleerimine. See on oluline ohutusnõue, kuna CNG on tuleohtlik.
 • Efektiivsus: Kahjustatud või ummistunud klapp võib mõjutada CNG voolu stabiilsust ja tõhusust, mõjutades seeläbi mootori jõudlust ja kütusekulu.
 • Hooldusintervallid: Nagu LPG paagi multiklapil, võivad ka CNG paagi klappidel olla ettenähtud hooldusintervallid, mida tuleb järgida vastavalt tootja soovitustele või kohalikele määrustele.

Kokkuvõttes on nii LPG kui ka CNG paagi klappide regulaarne kontroll ja vajadusel vahetamine oluline osa sõiduki hooldusest, et tagada ohutus, efektiivsus ja sõiduki tõrgeteta toimimine. Soovitatav on lasta seda tööd teostada kvalifitseeritud gaasi- või autotehnikul või sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Tankimisava vahetus võib olla vajalik mitmel põhjusel, sealhulgas:

 • Kahjustused: Kui tankimisava on kahjustatud, pragunenud või deformeerunud, võib see põhjustada lekkeid või takistada gaasi või kütuse korrektset tankimist. Kahjustused võivad olla tingitud näiteks õnnetustest või mehaanilistest vigastustest.
 • Kulumine: Aja jooksul võib tankimisava kanda ja kuluda. Pidev kasutamine ja kokkupuude keskkonnatingimustega võivad põhjustada avamismehhanismi, lukustusmehhanismi või tihendite kulumist, mis võib omakorda mõjutada tankimisprotsessi tõhusust ja ohutust.
 • Ohutus: Korrasolev tankimisava on oluline sõiduki ohutuse seisukohast. Kui avamine ei suuda tihedalt sulgeda või kinni jääda, võib see põhjustada kütuse või gaasi lekkeid, mis on tuleohtlikud ja võivad põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Esteetika: Lisaks funktsionaalsetele kaalutlustele võib tankimisava vahetus olla vajalik ka esteetilistel põhjustel. Kui avamine on nähtavalt kulunud või kahjustatud, võib selle vahetamine parandada sõiduki välimust ja väärtust.

Kokkuvõttes võib tankimisava vahetus olla vajalik sõiduki ohutuse, efektiivsuse ja esteetika tagamiseks. Soovitatav on lasta seda tööd teostada kvalifitseeritud tehnikul või teeninduskeskuses, et tagada õige paigaldamine ja sõiduki tõrgeteta toimimine.

Gaasiseadme hooldus ja remont

Gaasiseadme hooldus ja remont

Auto remont

Auto remont

Keevitustööd

Gazneti kõik töökojad on varustatud moodsaimate rehvivahetusseadmetega, mis võimaldavad meil pakkuda kiiret, tõhusat ja kvaliteetset rehvivahetust. Meie eesmärk on tagada klientidele parim teenindus, pakkudes tipptasemel tehnoloogiat ja oskustega meistrid. Pakume rehvivahetusteenust nii Pärnus, Tartus kui ka Tallinnas, et olla lähedal ja kättesaadav klientidele üle Eesti.

Meie rehvivahetusteenus hõlmab järgmist:

 • Professionaalne nõustamine: Meie kogenud tehnikud aitavad klientidel valida sobivaid rehve vastavalt nende sõidustiilile, eelistustele ja eelarvele.
 • Kiire ja täpne rehvivahetus: Kasutame moodsaimat varustust ja tehnikaid, et tagada kiire ja täpne rehvivahetus, vältides samas kahjustusi sõiduki velgedele ja rehvidele.
 • Balansseerimine: Teostame rataste balansseerimist, et tagada sõiduki sujuv ja stabiilne sõit ning vähendada kulumist ja vibratsiooni.
 • Professionaalne hooldus: Lisaks rehvide vahetusele ja balansseerimisele võime pakkuda ka rehvide hooldusteenuseid, sealhulgas rehvide parandust, ventiilide vahetust ja muud vajalikku.

Gazneti eesmärk on pakkuda klientidele mugavat, usaldusväärset ja professionaalset rehvivahetusteenust, mis vastab nende ootustele ja vajadustele. Oleme pühendunud klientide rahulolu tagamisele ning pakume parimat teenust ja kvaliteeti kõigis meie töökodades üle Eesti.

Gaznet pakub kliimasüsteemide survestamise, parandamise ja täitmise teenust, tagades klientidele mugava ja tõhusa õhukonditsioneeride toimimise. Siin on mõned teenused, mida me pakume:

 • Survestamine: Kliimasüsteemi survestamine on oluline osa selle hooldamisest ja remondist. Meie tehnikud suudavad süsteemi survestada vastavalt tootja spetsifikatsioonidele, tagades õige töörõhu ja efektiivse jahutamise.
 • Parandamine: Kui kliimasüsteemis esineb lekkeid, defekte või muid probleeme, suudame meie neid tuvastada ja parandada. Meie kogenud tehnikud kasutavad täpseid diagnostikavahendeid ja oskusi, et leida ja lahendada probleeme tõhusalt.
 • Täitmine: Kui kliimasüsteem vajab täitmist, siis pakume me kvaliteetseid täiteaineid, et tagada süsteemi optimaalne toimimine. Me täidame kliimasüsteemi vastavalt tootja soovitustele ja standarditele, tagades klientide rahulolu ja mugavuse.
 • Lekete kontroll: Meie spetsialistid suudavad teostada lekete kontrolli maksimaalse töörõhu all, tagades süsteemi tõhususe ja ohutuse. See võimaldab meil avastada ja parandada võimalikke lekkeid enne, kui need muutuvad suuremaks probleemiks.

Gazneti eesmärk on pakkuda klientidele usaldusväärset ja professionaalset kliimasüsteemide hooldus- ja remonditeenust. Meie kogenud tehnikud on pühendunud klientide rahulolu tagamisele ning kasutavad selleks parimaid meetodeid ja tehnoloogiaid.

Gaznet pakub mitmeid lahendusi matkaautode tanklas tangitavate ümberehituste jaoks, vastavalt uutele standarditele ja klientide vajadustele. Siin on mõned teenused ja lahendused, mida me pakume:

 • Tanklas tangitavad ümberehitused: Meie professionaalne meeskond suudab teostada matkaautode tanklas tangitavate süsteemide ümberehitusi, et need vastaksid uutele standarditele ja nõuetele. See võib hõlmata gaasiseadmete paigaldamist, ümberpaigutamist või kohandamist vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele ja seaduslikele nõuetele.
 • Gaasisüsteemide hooldus ja kontroll: Lisaks ümberehitustele pakume ka gaasisüsteemide hooldus- ja kontrolliteenuseid. See hõlmab gaasipaakide, reduktorite, klappide ja muude gaasiseadmete regulaarset hooldust ja kontrolli, et tagada nende ohutu ja tõhus toimimine.
 • Kvaliteet ja ohutus: Gaznet on pühendunud pakkuma kõrgekvaliteedilisi ja ohutuid lahendusi matkaautode tanklas tangitavate ümberehituste ja gaasisüsteemide hoolduse osas. Meie kogenud tehnikud järgivad rangeid protseduure ja standardeid, et tagada klientide rahulolu ja sõidukite ohutus.
 • Klienditugi ja nõustamine: Meie meeskond pakub ka kliendituge ja nõustamisteenuseid, et aidata klientidel valida õigeid lahendusi vastavalt nende vajadustele ja eelistustele. Oleme alati valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi, et aidata klientidel teha teadlikke otsuseid.

Kokkuvõttes pakub Gaznet terviklikke lahendusi matkaautode gaasisüsteemide ümberehituste ja hoolduse osas, pakkudes kvaliteetset teenust, ohutust ning klientide rahulolu ja mugavust.

Autos on süüteküünalde vahetus väga oluline, kuna süüteküünlad mängivad võtmerolli mootori töötamisel, tagades õige kütuse põlemise ja seeläbi optimaalse jõudluse ning kütusekulu. Korrapärane süüteküünalde hooldus tagab mootori sujuva töö ja pikendab sõiduki eluiga.
süüteküünalde õigeaegne vahetus tagab sõiduki tõrgeteta töötamise autogaasil

Autos on oluline regulaarselt vahetada mootori õli ja filtreid, kuna need tagavad mootori optimaalse määrimise, kaitsevad kulumise eest ning eemaldavad mustust ja saasteaineid, tagades seeläbi mootori tõhusa ja pikaealise töö. Õigeaegne hooldus aitab säilitada sõiduki jõudlust ja vähendab remondikulusid.

 

Mootori klappide reguleerimine autos on oluline, sest see mõjutab otseselt mootori sisse- ja väljavoolu õhuvoolu ning kütuse põlemist. Õigesti reguleeritud klapid tagavad optimaalse jõudluse, kütusesäästu ja vähendavad heitgaaside emissiooni, mis omakorda pikendab sõiduki eluiga.

Autos on väljalaskesüsteemi remont oluline, kuna need mõjutavad mootori tõhusust ja heitgaaside emissiooni. Õigeaegne remont tagab kütusesäästu, vähendab keskkonnamõjusid ning tagab sõiduki üldise jõudluse ja vastupidavuse.

Autos on pidurite hooldus äärmiselt oluline, sest korras pidurisüsteem tagab sõiduki turvalise ja efektiivse pidurduse, vähendades õnnetuste riski. Regulaarne hooldus hoiab piduri komponendid heas seisukorras, pikendab nende eluiga ning tagab auto üldise ohutuse ja sõidumugavuse

Autos on veermiku kontroll ja remont hädavajalikud, sest need tagavad sõiduki stabiilsuse, ohutuse ja juhitavuse. Korrapärane kontroll ning vajadusel teostatud remont vähendavad kulumist, tagavad optimaalse sõidumugavuse ning aitavad ennetada suuremaid ja kulukamaid remonditöid.

Gazneti Autoremondi põhitegevus on automootorite remont, mida oleme edukalt teinud juba aastaid. Meie meeskonnas on kolm kogenud ja kvalifitseeritud autotehnikut, kes omavad laialdast kogemust erinevat tüüpi mootorite hoolduses ja remondis.

Meie teenuste hulka kuulub nii LPG, CNG, bensiini kui ka diiselmootorite hooldus ja remont. See hõlmab mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas regulaarset hooldust, diagnostikat, rikete kõrvaldamist, plokikaante remonti ning mootori üldist remonti. Lisaks pakume ka nõustamist ja abi mootoritega seotud küsimustes.

Meie eesmärk on pakkuda klientidele professionaalset ja usaldusväärset teenust, tagades nende sõidukite ohutuse, töökindluse ja pikema eluea. Oleme pühendunud klientide vajaduste mõistmisele ning teeme kõik endast oleneva, et tagada nende rahulolu meie teenustega

Gazneti Autoremondi tegevusvaldkondade hulka kuuluvad ka lukksepatööd, millega oleme tegelenud pikka aega. Enamik meie tehnikutest on kvalifitseeritud luksepad, kellel on laialdased teadmised ja oskused veermiku ning pidurisüsteemide remondi valdkonnas.

Meie meistrid teostavad mitmesuguseid töid, sealhulgas:

 • Veermiku remont: See hõlmab vedrustuse, roolimehhanismi, rehvide, amordite ja muude veermiku komponentide hooldust ja remonti.
 • Pidurisüsteemi remont: Meie luksepad tegelevad pidurisüsteemi hoolduse, piduriklotside ja -ketaste vahetuse ning pidurivedeliku vahetusega. Samuti teostavad nad vajadusel pidurisüsteemi diagnostikat ja parandustöid.
 • Lukksepatööd: Lisaks veermiku ja pidurisüsteemi remondile teostavad ka uste, lukkude, käepidemete, süütelukkude ja muude lukustussüsteemide hooldust ja remonti.

Meie eesmärk on pakkuda klientidele täielikku teenust, kus lisaks mootoriremondile hoolitseme ka sõiduki üldise seisukorra eest, sealhulgas veermiku ja pidurisüsteemi töökindluse tagamise eest. Meie kvalifitseeritud ja kogenud lukksepad teevad kõik endast oleneva, et tagada klientide rahulolu ning sõidukite ohutus ja usaldusväärsus.

Gaznet pakub kärukonksude paigaldamist, mis on eriti mugav teha koos gaasiseadme paigaldusega. Siin on mõned põhjused, miks see kombinatsioon on klientidele atraktiivne:

 • Ühekorraga tehtav töö: Kui klient soovib lisada autole nii kärukonksu kui ka gaasiseadet, on mugav need mõlemad tööd teha ühekorraga. See säästab aega ja vaeva, kuna klient ei pea eraldi aega broneerima ega eraldi töid organiseerima.
 • Tehniline ühilduvus: Kärukonksu paigaldamine võib mõnikord nõuda autokere muutmist või osade eemaldamist, mis võib olla keeruline, kui gaasiseade juba paigaldatud. Seega on loogiline ja tehniliselt lihtsam teha mõlemad paigaldustööd korraga.
 • Kliendi mugavus: Klient saab teenuse kätte ühest kohast, mis muudab protsessi mugavamaks ja lihtsamaks. Lisaks on võimalik kombineeritud teenusel sageli ka soodsam hind võrreldes eraldi teenuste tellimisega erinevatelt teenusepakkujatelt.
 • Professionaalne nõustamine: Gazneti kogenud meistrid suudavad anda kliendile asjatundlikku nõu nii kärukonksu valiku kui ka gaasiseadme paigalduse osas, tagades parima lahenduse vastavalt klientide vajadustele ja sõiduki tehnilistele omadustele.

Kokkuvõttes on Gazneti kärukonksude paigaldamine koos gaasiseadme paigaldusega klientidele mugav ja usaldusväärne teenus, mis võimaldab neil oma sõidukit kohandada vastavalt nende vajadustele ja eelistustele.

Gaznet pakub mitmesuguste brändide mootorisoojendite paigaldamist ja hooldust. Mõned tuntumad mootorisoojendite brändid, mida Gaznet võib paigaldada, hõlmavad järgmist:

 • Webasto: Webasto on üks juhtivaid mootorisoojendite tootjaid maailmas, pakkudes laias valikus süsteeme erinevatele sõidukitüüpidele ja vajadustele. Nende tooted hõlmavad nii jahutusvedelikul kui ka õhul põhinevaid soojendussüsteeme.
 • Eberspächer: Eberspächer on veel üks tunnustatud mootorisoojendite tootja, kes pakub kvaliteetseid ja usaldusväärseid lahendusi autode soojendamiseks ja eelsoojendamiseks. Nende tootevalik hõlmab ka erinevaid tehnoloogiaid ja võimsusi.
 • Defa: Defa on Põhjamaade populaarne mootorisoojendite bränd, millel on lai valik erinevaid soojendussüsteeme, sealhulgas nii jahutusvedelikul kui ka õhul põhinevaid mudeleid. Nende tooted on tuntud kvaliteedi ja vastupidavuse poolest.
 • Calix: Calix on veel üks usaldusväärne mootorisoojendite tootja, kellel on mitmesuguseid lahendusi sõidukite soojendamiseks ja eelsoojendamiseks. Nende tooted pakuvad head soojendusvõimsust ja tõhusust.

Need on vaid mõned näited mootorisoojendite brändidest, mida Gaznet võib paigaldada. Lisaks võib Gaznet pakkuda paigaldus- ja hooldusteenuseid ka teistele tootjatele ja mudelitele vastavalt klientide vajadustele ja eelistustele. Oluline on, et mootorisoojendite paigaldamine toimuks professionaalselt ja vastaks sõiduki spetsifikatsioonidele, et tagada selle ohutu ja tõhus toimimine.

Oleme gaasiseadmeid paigaldanud aastast 2005. Keskmiselt teostame 500 gaasiseadme paigaldust aastas. Nende hulgas on nii sõidu- kui veoautod, bensiini- kui diiselmootoriga ning lahendusi nii vedel- kui surugaasile.
Keskmine gaasiseadme paigaldamiseks kuluv aeg on 2-3 päeva.

Kaasaegne autogaasiseade paigaldatakse vastavalt gaasiseadme tootja juhistele ning paljudel juhtudel pakub gaasiseadme tootja ka juba mudelipõhist tarkvara.

Paigaldamise järgselt teostatakse esimene gaasipaagi täitmine, tankimine on vajalik sõiduki seadistamiseks, lekete kontrolliks maksimaalsel töörõhul ja/või testisõiduks.

Gaasisüsteeme paigaldame:

 • Bensiinimootoriga sõidu- ja veoautodele
 • Diiselmootoriga veoautodele (rasketehnikale)
 • Muu tehnika, kus võib vaja minna gaasilistele kütustele ümberehitust

Oleme gaasiseadmeid paigaldanud aastast 2005. Keskmiselt teostame 500 gaasiseadme paigaldust aastas. Nende hulgas on nii sõidu- kui veoautod, bensiini- kui diiselmootoriga ning lahendusi nii vedel- kui surugaasile.
Keskmine gaasiseadme paigaldamiseks kuluv aeg on 2-3 päeva.

Kaasaegne autogaasiseade paigaldatakse vastavalt gaasiseadme tootja juhistele ning paljudel juhtudel pakub gaasiseadme tootja ka juba mudelipõhist tarkvara.

Paigaldamise järgselt teostatakse esimene gaasipaagi täitmine, tankimine on vajalik sõiduki seadistamiseks, lekete kontrolliks maksimaalsel töörõhul ja/või testisõiduks.

Gaasisüsteeme paigaldame:

 • Bensiinimootoriga sõidu- ja veoautodele
 • Diiselmootoriga veoautodele (rasketehnikale)
 • Muu tehnika, kus võib vaja minna gaasilistele kütustele ümberehitust

Diagnostika

Gaasiseadmete Paigaldus ja Hooldus Eestis | GazNet

Autopargi haldus

Autopargi haldus

Autopargi haldusteenus aitab optimeerida sõidukite kasutust ja aitab tagada efektiivsema logistika. See sisaldab marsruutide planeerimist, sõidukite hoolduste ajastamist ja jooksvate kulude optimeerimist.

Autopargi haldusteenus aitab jälgida ning kontrolli all hoida sõidukitega seotud kulusid, sealhulgas kütusekulu, hooldus-ja remondikulusid.

Autopargi haldusteenus pakub lahendusi sõidukite ohutuse tõstmiseks. See hõlmab näiteks häirete kiiret tuvastamist ja pakub ka vargusvastaseid funktsioone.

Autopargi haldusteenuse osana pakutakse tehnilist tuge ning saab pakkuda ka koolitusi, et tagada klientide teadlikkus ja süsteemi õige kasutamine. See on oluline, et klient saaks värsket infot ja teadmisi uute funktsioonidega kohanemiseks.

Soovi korral saab autopargi haldusteenus aidata kliendil jätkusuutlikumalt ning säästlikumalt opereerida, vähendades näiteks kütusekulu või aidates masinaparki täiendada keskkonnasõbralikemate sõidukitega.

Klientide ning nende autopargi andmeid hoitakse turvaliselt ja on konfidentsiaalsed.

Loe rohkem siit: https://diesel.gaznet.ee/et/

Järelmaks

Saada päring